eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Politiske parti på nett

Valgoppslutningen har ved de siste valgene vært ...........

 

Vi tror at man kan skape større interesse og engasjement rundt lokalpolitikken hvis de lokale politiske parti er på Internett. Her kan de informere om:

På nettstedet bør det også være et diskusjonsforum og mulighet for å gi tilbakemeldinger.