eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
A. Elektroniske blanketter

A. Gjøre blanketter og søknadsskjema tilgjengelig elektronisk

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune

Blankettene kan gjøres tilgjengelig på to måter: de kan lastes ned og skrives ut for utfylling. De kan også fylles ut direkte på web og sendes inn elektronisk.
Fordeler med elektroniske blanketter:

 

Framdrift

Kostnadene ved å innføre elektroniske blanketter og søknadsskjema ligger innbakt i den kommunale tjenesteytingen. Arbeidet er allerede startet og nye skjema blir lagt ut fortløpende.