eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
2. Status