eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
3. Tiltak

Det er en navngitt en person som pådriver for hvert tiltak. Det betyr i første omgang at vedkommende står bak beskrivelsen av tiltaket i denne planen. Videre medfører det også å følge opp gjennomføringen av tiltaket i etterkant av at denne planen er behandlet.

 

Under arbeidet med planen er seks av tiltakene prioritert og dette vises i teksten.