eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Chatting

Chatting

 

Chatting er et program som gjør det mulig å snakke med folk fra hele verden over internett. (Med snakking menes i grunnen å skrive med hverandre.) Eneste betingelsen er at begge parter har det samme programmet lagt inn på maskinen sin.

 

Det er vanlig at man bruker et såkalt alias når man snakker gjennom slike program. Det vil si at man lager seg et kallenavn i stede for å bruke sitt eget. Grunnen til at man gjør dette er at man skal være anonyme. Det finnes mange slags folk rundt om i verden og ikke alle har like uskyldige.

 

Det er noen enkle regler man bør følge når man chatter. Dersom du har barn i huset, må du sørge for at de aldri gir ut adresse og telefonnummer. Dette er det ikke så veldig lurt for voksne å gjøre heller. Det kan hende noen kommer på uønsket besøk eller pøbelringer i tide og utide. For unger er det ikke så smart å avtale møte med dem man chatter med. Selv om personen på andre siden forteller navn, adresse og alder er det ikke sikkert dette stemmer. Det er ingen som kontrollerer om det som skrives er sant eller ikke.

En annen ting man ikke må oppgi er kontonummer eller andre kontoopplysninger. Av samme grunn som over så kan man ikke stole på den man skriver til.