eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Utvikling

Her kommer litt om utviklingen av mobilnettet

 

NMT 450 og 900 er det første mobilnettet som ble brukt i Norge. Dette nettet er fortsatt i bruk, men GSM som er 2 generasjons har nesten tatt helt over. Fordelen med NMT er i dag at det kan ha noe bedre dekning på enkelte steder(fjellet, sjøen), men GSM har nok den beste dekningen stort sett.

 

GSM nett er det som stort sett blir brukt i dag og har som sagt den beste dekningen. GSM er ett digitalt nett, og utnytter en teknologier som tidsdeling for å øke kapasiteten på nettet.

 

Bygger på GSM, men her brukes ulike teknologier for å få øket kapasiteten. Her følger 3 ulike teknologier, og hvilken kapasitet de har.

HSCSD           -> 38.4 kbps

GPRS              -> 115 kbps

Edge                -> 385 kbps

 

Dette er det nyeste mobilnettet. Det er ennå ikke blitt tatt i bruk i Norge, men er tatt i bruk i en del andre land i verden. Det vil nok også bli tatt i bruk i Norge i den nærmeste fremtid. Her er det enda høyere hastighet på forbindelsen. Det er her snakk om hastigheter opp mot 2 mbps. Du kan finne mye informasjon om dette på http://www.3g.no.