eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
E-post

Det er flere måter å skaffe seg en e-post konto på. Når du skaffer deg ett Internettabonnement får du som oftest med en e-post konto. Det er som regel med en bruksanvisning fra internettleverandøren på hvordan man skal ta i bruk e-post kontoen. Det er også mulig å skaffe seg en e-post adresse hos en av de mange e-post ”stedene” på nettet. For eksempel www.hotmail.com. Her kreves en registrasjon hvor du må skrive inn ”navn og nummer”, og velge seg en e-post adresse og et passord. Adressen og passordet er det man trenger for for å senere logge seg på kontoen. En fordel med den siste typen e-post tjeneste er at du enkelt kan sjekke mailene(e-brevene) dine fra hvilken som helst maskin tilkoblet Internett, mens den forrige typen ofte krever litt konfigurering av e-post leseren din.

 

E-post kontoen kan du bruke til å sende mail til andre e-post kontoer, og å lese mailer du har fått fra andre. Det er mulig å sende med vedlegg i mailene. Vedlegg er filer du ønsker å sende sammen med meldingen i mailen, dette er som oftest bilder, eller andre tekst filer, men det kan være alle slags filer.

 

 

Her kommer en kort forklaring på hvordan du sender og mottar mail. Jeg tar her utgangspunkt i en hotmail konto.

 

Sende mail (e-brev)

For å sende en mail må du først logge deg inn på hotmail kontoen din. Du må så trykke på compose. Du får da opp en tom mail, og kan begynne å skrive en melding i meldingsfeltet. Når du har skrevet ferdig meldingen kan du legge til ett vedlegg hvis du vil. Dette gjøres ved å trykke på add/edit attachment. Du for da opp ett vindu hvor du kan se vedleggene til mailen. Trykk på browse for å legge til en fil, velg filen, og trykk open. For så å legge filen til mailen trykker du nå attach. Du ser da at den valgte filen blir lagt inn i listen under attachments. For å legge til flere filer trykker du på browse igjen, og følger samme oppskrift som ovenfor. Når du har lagt ved alle filene du ønsker trykker du ok. Du vil da komme tilbake til mailen din. Det neste du trenger å legge merke til er et felt som heter subject, her kan du legge inn ett kort stikkord om hva mailen gjelder. Det eneste som da mangler er adressen til mottaker, denne skriver du inn i to feltet, og så trykker du på send.

 

Lese mail (e-brev).

For å sende en mail må du først logge deg inn på hotmail kontoen din. Du må så trykke på inbox. Du får da opp en lise over alle mailene du har fått. For å lese en av mailene trykker du ganske enkelt på den aktuelle mailen. Du får da opp ett vindu som ligner mye på det som kommer opp når du skal skrive mail. Her kan du se meldingen som er sendt, og under attachment kan du se vedleggene som er med. Dersom vedleggene er bilder vil disse vises fortløpende under meldingen som er skrevert. Dersom vedlegget er noe annet enn ett bilde, kan du trykke på navnet på vedlegget under attachments, og så velge download file. Du får da vist vedlegget på en egen side, åpnet det i et egnet program, eller lagret det på maskinen.

 

 

For å skrive eller lese mail i andre programmer enn hotmail er det nok litt ulike metoder, men prinsippene er de samme. Det er bare å prøve seg fram.