eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
3.4 Næringsliv

A. Bruk av Internett i reiselivsnæringen

Pådriver: Willy Merkesnes, reiselivskoordinator.

 

Hemne kommune har tidligere vedtatt ”Prosjektplan for reiselivsutvikling i Hemne 2001-2003”, og i den sammenheng er det også tilsatt en reiselivskoordinator i prosjektstilling. Et av hovedmålene i prosjektet er å ”etablere IT-løsning, database og web”. Dette er under planlegging. Formålet med å trekke denne aktiviteten inn i eHemne-planen er å sette økt fokus på bruk av Internett i reiselivsprosjektet.

 

Konkretisert IT-tiltak for reiselivsnæringen:

Kostnader til reiselivskoordinator er finansiert ut 2003 gjennom reiselivsprosjektet. Kostnader til utvikling av web-portal anslås til kr. 50.000,-

 

B. Legge til rette for bruk av videokonferanserom

Pådriver: Elin Andersstuen, Hemne VGS ressurssenter

 

Hemne videregående skole har et videokonferanserom, og målsettingen er nå å gjøre dette enklere tilgjengelig for næringslivet i Hemne. Det vil bli laget rutiner for bestilling og hjelp til oppkopling slik at terskelen for å bruke dette blir lavest mulig. Informasjon om tilbudet og priser vil bli distribuert gjennom web og på informasjonsmøter i næringsforeningen.

 

Det skal være lagt til rette for bruk av videokonferanserommet i løpet av 2003.