eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
4. Oppsummering