eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
4.2 Prioritering og oppfølging

Prioriterte tiltak
Alle tiltakene i planen er viktige for Hemne, men i den videre oppfølging skal følgende seks tiltak prioriteres:

Oppfølging av eHemne-planen
Oddvar Løfaldli, IT-konsulent i Hemne kommune, får ansvaret for oppfølging av planen.

Samlet status rapporteres halvårlig til rådmann.