eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
E. IKT i lokalpolitikk

E. Bruk av IKT i lokalpolitikken

Pådriver: Arnt Joar Moen, konsulent Hemne kommune

 

Hemne kommunes hjemmeside inneholder nyttig informasjon til bruk i politisk arbeid. Det skal være mulig for publikum å følge politisk saksbehandling og kunne gi direkte tilbakemelding til de folkevalgte. Politisk arbeid skal ta i bruk elektronisk saksbehandling i større grad, og de folkevalgte skal få nødvendig opplæring i bruk og rutiner.

 

Organisering av dette tiltaket skal være påbegynt i 2003.