eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kontaktregister - info

Register over bedrifter, offentlige etater og lag/organisasjoner

Vi så tidlig i arbeidet med eHemne-planen at vi manglet oversikt over hva som finnes av bedrifter og lag/organisasjoner i Hemne. Som en del av arbeidet med planen ble det derfor opprettet et register over:

Hvorfor lokalt kontaktregister på Internett?

Vi ser flere grunner til å ha et oppdatert register over bedrifter, offentlige etater og lag/organisajoner i Hemne:

Et slikt register kan etter hvert benyttes av lag/organisasjoner til å registrere sine medlemmer og enkelt informere disse via e-post eller SMS.
 
Hvem har ansvaret for et slikt register?
Registeret ble opprettet i arbeidsprosessen med eHemne-planen. Ved avslutning av prosjektet må det offentlige v/kommunen overta ansvaret for administrering og vedlikeholdet av registeret. Den tekniske løsningen gjør at alle som er registert kan vedlikeholde opplysninger om seg selv.