eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
A. Reiselivsnæringen

A. Bruk av Internett i reiselivsnæringen

Pådriver: Willy Merkesnes, reiselivskoordinator.

 

Hemne kommune har tidligere vedtatt ”Prosjektplan for reiselivsutvikling i Hemne 2001-2003”, og i den sammenheng er det også tilsatt en reiselivskoordinator i prosjektstilling. Et av hovedmålene i prosjektet er å ”etablere IT-løsning, database og web”. Dette er under planlegging. Formålet med å trekke denne aktiviteten inn i eHemne-planen er å sette økt fokus på bruk av Internett i reiselivsprosjektet.

 

Konkretisert IT-tiltak for reiselivsnæringen:

Kostnader til reiselivskoordinator er finansiert ut 2003 gjennom reiselivsprosjektet. Kostnader til utvikling av web-portal anslås til kr. 50.000,-