eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Leiligheter/hus, formidling

Oversikt over ledige leiligheter

Mulighet for selv å registrere inn at en har ledige leiligheter/hus til salgs/utleie.

Oversikt over ønsker om leiligheter

Mulighet for selv å registrere inn at ønsker leilighet/hus.