eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Organisering

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som fÛ½ ansvaret for prosjektet.

Aktuelle deltakere:
- Lokalaviser
- Kommunen
- N©¡ingsliv