eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Drift

Drift vil kreve arbeid

En trenger en form for en redaksjon som kan styre innholdet og sørge for at nettstedet er aktivt. Spørsmålet bli finanisering av dette arbeidet. En kan redusere arbeidet til en redaksjon ved å delegere deler av innholdet. En kan se for seg at driften organiseres slik:

Nyheter

En ser for seg at de bedrifter/lag som får netthybler kan legge inn nyheter om sin egen virksomhet. Da vil disse nyhetene kunne presenteres automatisk i portalen. For å begrense litt kan en f.eks. legge inn max en nyhet pr. uke.

Mer generelle nyheter kan en få til i samarbeid med avisene i distriktet.

En kan også se for seg automatiske nyhetsagenter som søker etter stikkord i mange aviser, og lager lister med linker til artikler som angår Hemne.

Aktiviteter til kulturkalenderen

Lag/organisasjoner kan selv registrere aktiviteter i kalenderen. Dermed skal ikke dette bli så mye arbeid.

Bidragsytere

En kan se for seg at en gir ansvar til en del personer for å gi bidrag på forskjellige områder. Detkan være generelle nyheter, filmanmeldelser, informasjon om aktiviteter som kommer eller har vært.