eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Status

Det er startet med litt utredning av prosjektet.
Det er ikke nedsatt arbeidsgruppe for tiltaket.